Het honorarium

Het honorarium voor de werkzaamheden worden afhankelijk van de soort zaak met u besproken tijdens het eerste intakegesprek. U krijgt een duidelijk beeld van de kosten vooraf.

De uren worden geregistreerd en periodiek gedeclareerd met een urenspecificatie. Er wordt wel een voorschotbedrag in rekening gebracht voor de start van de werkzaamheden en dit wordt eveneens met u besproken tijdens het eerste gesprek. Daarnaast worden er andere passende afspraken, op basis van de zaak, met u gemaakt. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Indien de polisvoorwaarden dekking bieden, zou uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten voor de rechtsbijstand kunnen voldoen. U dient wel vooraf de zaak te melden en te informeren over de voorwaarden. Of wenst u een second opinion? U bent welkom. Helaas biedt dit kantoor geen rechtsbijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Als dat aan de orde is, wordt u doorverwezen naar een kantoor dat wel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand werkt. Of u dient in dat geval een kantoor te zoeken dat wel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand u zou kunnen bijstaan.