De heer mr. K.G.O. Afriyieh

(leeftijd: 40+)

Voordat mr. Kwaku Afriyieh advocaat werd, was hij lange tijd actief als jurist op het gebied van aanbestedingsrecht, bouw – en vastgoedrecht. Lange tijd voor een grote gemeente en daarna als zelfstandig jurist. Hij is al geruime tijd een ervaren en een betrokken advocaat. Hierdoor heeft hij enorm veel kennis opgedaan van zaken. Vanzelfsprekend bezit hij over actuele kennis binnen zijn specialisme en het procesrecht. Als advocaat is hij vaste adviseur van diverse (semi) (overheids)organisaties en bedrijven/ondernemingen. Met anderen buiten kantoor verzorgt hij diverse cursussen.

Voor particulieren behandelt hij zaken op het gebied van vastgoed- en bouwrecht, waaronder koop- en aannemingsovereenkomst van bijvoorbeeld een woning. Hij behandelt voor particulieren voorts zaken op het gebied van huur en verhuur van onroerende zaken, zoals een woning/of een beleggingspand, erfpachtkwesties en VvE-zaken. Tevens staat hij particulieren bij in omgevingsrecht zaken, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Denk hierbij aan bestemmingsplanprocedures en handhaving (een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete) binnen het omgevingsrecht/huisvestingswet/huisvestingsverordening. Planschadeprocedure of nadeelcompensatie.

Verder werkt hij buiten kantoor nauw met collega advocaten uit heel Nederland als sparringpartners om uw belangen optimaal te behartigen. Bij drukte of afwezigheid om wat voor reden dan ook, zorgt hij dat een van de sparringpartners, met uw toestemming, de zaak overneemt. Of hij verwijst u door naar één van hen.

Kwaku Afriyieh is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  1. Aanbestedingsrecht
  2. Vastgoedrecht
  3. Omgevingsrecht

Op grond van de registratie rechtsgebieden bij de Nederlandse orde van advocaten is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Lidmaatschap & nevenactiviteiten