Voordat mr. Kwaku Afriyieh advocaat werd, was hij lange tijd actief als jurist op het gebied van aanbestedingsrecht, bouw – en vastgoedrecht. Lange tijd voor een grote gemeente en daarna als zelfstandig jurist. Hij is al geruime tijd een ervaren en een betrokken advocaat. Hierdoor heeft hij enorm veel kennis opgedaan van zaken. Vanzelfsprekend bezit hij over actuele kennis binnen zijn specialisme en het procesrecht. Als advocaat is hij vaste adviseur van diverse (semi) (overheids)organisaties en bedrijven/ondernemingen. Met anderen buiten kantoor verzorgt hij diverse cursussen.

Voor particulieren behandelt hij zaken op het gebied van vastgoed- en bouwrecht, waaronder koop- en aannemingsovereenkomst van bijvoorbeeld een woning. Hij behandelt voor particulieren voorts zaken op het gebied van huur en verhuur van onroerende zaken, zoals een woning/of een beleggingspand, erfpachtkwesties en VvE-zaken. Tevens staat hij particulieren bij in omgevingsrecht zaken, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Denk hierbij aan bestemmingsplanprocedures en handhaving (een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete) binnen het omgevingsrecht/huisvestingswet/huisvestingsverordening. Planschadeprocedure of nadeelcompensatie.

Mr. K.G.O. (Kwaku) Afriyieh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten, de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht
  • Omgevingsrecht
  • Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 Verder is mr. Afriyieh als advocaat lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, zie link: https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/

Voorts is hij docent/trainer bij Helix Adacemy  op het gebied van vastgoed en wonen, zie link: https://helixacademy.nl/docenten/kwaku-afriyieh/


Tevens is Kwaku Afriyieh lid van de opleidingscommissie van SPOA (Stichting Permanente Opleiding Orde Van Advocaten Arrondissement Alkmaar), https://www.spoa-alkmaar.nl/organisatie/

Tot slot is hij lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de  Vereniging voor Bouwrecht.